Nếu bạn cần tạo số ngẫu nhiên trong Excel, hàm RANDBET và hàm RANDBETWEEN sẽ giúp bạn thực hiện dễ dàng. Hãy tham khảo cách sử dụng hai tính năng này trong bài viết dưới đây của Điện máy XANH.

Ví dụ trong bài được thực hiện trên phiên bản Excel 2016. Bạn có thể Tương tự với các phiên bản Excel khác chẳng hạn như: 2007, 2010, 2013, 2017 và Microsoft Excel 365.

Đầu tiênCác loại tính năng RAND:

Công thức Mô tả Kết quả
= RAND () Số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 1 biến đổi
= RAND () * 100 Số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 100 biến đổi
= INT (RAND () * 100) Số nguyên Ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 100 biến đổi
Xem Thêm  Cách đổi mật khẩu WiFi trên điện thoại, máy tính mới nhất 2021 | 25h.vn

2Công thức hàm RAND

Hàm RAND trả về một số có thật random lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 1. Hàm này là viết tắt của từ random trong tiếng anh, có nghĩa là ngẫu nhiên.

Cú pháp:

= RAND ()

Hàm RAND không có đối số.

Để tạo một số thực ngẫu nhiên giữa aab, hãy sử dụng:

= RAND () * (ba) + a

Ghi chú:

 • Kết quả của hàm RAND thay đổi khi trang tính được cập nhật (bằng cách nhập công thức hoặc dữ liệu vào ô khác hoặc bằng cách mở và đóng tệp Excel).
 • Nếu bạn không muốn thay đổi kết quả sau khi nhập công thức, hãy nhấn F9 -> Enter. Kết quả trong ô sẽ không còn ở dạng công thức nữa mà được sao lưu Se hinh thanh (Giá trị).

Chức năng RAND

3Ví dụ về hàm RAND

Tạo số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 1

Để tạo một số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 1, hãy sử dụng công thức sau:

= RAND ()

Nhận một số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 1

Tạo số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng a, nhỏ hơn hoặc bằng b

Để tạo một số ngẫu nhiên từ 1 đến 100, hãy sử dụng công thức sau:

= RAND () * (100-1) +1

Nhận một số ngẫu nhiên từ 1 đến 100

Nhận mỗi 1 ký tự trong bảng chữ cái bằng cách sử dụng RAND .Function

Để lấy mỗi 1 ký tự trong bảng chữ cái bằng hàm RAND, ta kết hợp 3 hàm RAND, hàm INT và hàm CHAR.

 • Các chữ cái viết hoa từ mã 65-90 trong bảng mã ASCII.
 • Các chữ cái thường là từ Mã ASCII 97-122.
Xem Thêm  Điện thoại OPPO Reno 4 Pro | 25h.vn

Ví dụ: Nhận dạng chữ in hoa.

Đã sử dụng Chức năng RAND để tạo các số ngẫu nhiên từ 65 – 90.

Sử dụng hàm RAND để nhận một số ngẫu nhiên trong khoảng 65 - 90

Đã sử dụng VÀO. Hàm số để đóng xuống số nguyên gần nhất.

Sử dụng hàm INT để cuộn xuống số nguyên gần nhất

Đã sử dụng Chức năng CHAR để lấy từng ký tự trong bảng ký tự máy tính của bạn.

Sử dụng hàm CHAR để lấy bất kỳ ký tự nào trong khoảng 65 - 90

Hoặc bạn có thể kết hợp cả 3 hàm trong cùng một công thức:

= CHAR (INT (RAND () * (90-65) +65))

Kết hợp các công thức hàm RAND, INT, CHAR

4RANDBETWEEN. Chức năng

Hàm BANDBETWEEN trả về một số nguyên bản ngẫu nhiên lớn giữa các số do bạn chỉ định. Tính năng này là viết tắt của Random Between.

Cú pháp:

= BORDBETWEEN (dưới cùng, trên cùng)

Làm dran:

 • Phía dưới: Số nguyên nhỏ nhất mà hàm BANDBETWEEN sẽ trả về.
 • trên đó: Số nguyên lớn nhất trả về hàm RANDBETWEEN.

RANDBETWEEN. Chức năng

Ví dụ: Để tạo các số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 100, hãy sử dụng công thức sau:

= RANDBETWEEN (1.100)

Tạo tổng thể ngẫu nhiên từ 1 đến 100

Ghi chú:

 • Tương tự như hàm RANDBETWEEN, kết quả của hàm RANDBETWEEN cũng sẽ thay đổi khi trang tính được cập nhật (bằng cách nhập công thức hoặc dữ liệu vào ô khác hoặc mở và đóng tệp Excel).
 • Nếu bạn không muốn thay đổi kết quả sau khi nhập công thức, hãy nhấn F9 -> Enter. Kết quả trong ô sẽ không còn ở dạng công thức nữa mà ở dạng giá trị (value).
 • Bạn cũng có thể sử dụng hàm RANDBETWEEN để lấy các ngày ngẫu nhiên (Excel lưu các ngày dưới dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong các phép tính và theo mặc định 1/1/1900 là số sê-ri đầu tiên).
Xem Thêm  Điện thoại Realme Q2 | Giá rẻ, hỗ trợ trả góp 0% | 25h.vn

5Một số lỗi thường gặp

Cảm nhận #NUM!

Nếu bạn sử dụng hàm RANDBETWEEN, nếu giá trị thấp hơn giá trị trên cùng, lỗi này sẽ xuất hiện. Kiểm tra kỹ công thức để đảm bảo rằng phần dưới nhỏ hơn hoặc bằng phần trên.

Cảm nhận #NUM! nếu bạn sử dụng hàm RANDBETWEEN

Người cảm nhận #NAME!

Nếu bạn sử dụng hàm RANDBETWEEN, nếu nó chứa giá trị thấp hơn hoặc (và) trên cùng thay vì một ký tự, lỗi này sẽ xuất hiện. Kiểm tra kỹ công thức để đảm bảo rằng phần dưới và phần trên không chứa bất kỳ ký tự nào.

Người cảm nhận #NAME! nếu bạn sử dụng hàm RANDBETWEEN

Trên đây là bài viết chia sẻ cách sử dụng hàm RAND và RANDBETWEEN trong Excel. Mong Những thông tin này đã giúp ích cho bạn khi sử dụng 2 tính năng này cho công việc của mình.