Hàm TEXT trong Excel được sử dụng để chuyển các giá trị số thành chuỗi văn bản và định dạng văn bản theo ý muốn. Nếu bạn chưa rõ về công thức và ứng dụng của chức năng TEXT, hãy đọc bài viết dưới đây của Điện máy XANH nhé!

  • Hướng dẫn dưới đây được thực hiện trên máy tính xách tay có hệ điều hành Windows, phiên bản Excel 2016, Ngôn ngữ cài đặt: Tiếng Anh (mặc định). Bạn có thể thực hiện tương tự trên các phiên bản Excel 2007, 2010, 2013 và 2019.
  • Bạn có thể tải xuống một số ví dụ về hàm TEXT trong Excel để giành chiến thắng!

Đầu tiênCông thức hàm TEXT

Hàm TEXT trong Excel là hàm giúp bạn chuyển các giá trị số thành chuỗi văn bản theo một định dạng cụ thể, với mục đích chung là tạo dữ liệu số ở định dạng dễ nhìn hoặc dễ sử dụng hơn. Trong một số trường hợp, tính năng này cũng được sử dụng khi bạn muốn kết hợp số hoặc ngày tháng với một số văn bản / ký tự nhất định.

Công thức hàm TEXT:

= TEXT(Giá trị, định dạng_text)

Làm dran:

  • Giá trị: Là giá trị số được chuyển đổi thành văn bản. Giá trị này có thể là số; Ngày; Giá trị là tham chiếu của một ô có giá trị số; Giá trị là một tham chiếu đến một hàm khác trả về một số hoặc một ngày / tháng, …
  • format_text: Định dạng muốn xin thì bạn phải khai báo trên hàm dưới dạng mã. Mã định dạng được đặt trong dấu ngoặc kép như “mm / dd / yy”, “#? /?”.

Ghi chú:

  • Kết quả trả về của hàm TEXT trong Excel luôn là Chuỗi văn bảnngay cả khi màn hình của nó trông giống hệt như dữ liệu số.
  • Với dữ liệu thập phân, bạn nên sử dụng một cách nhất quán dấu chấm (.) Để tách các số nguyên thành các số thập phân; Dấu phẩy (,) để phân tách hàng nghìn, vì các phiên bản Excel thường đặt điều này làm mặc định.
Xem Thêm  Máy tiệt trùng bình sữa hãng nào tốt? Top 7 thương hiệu uy tín nhất | 25h.vn

Xem thêm: SUMIF. Hàm số

2Các loại mã định dạng hàm TEXT

Công thức

Mô tả

= TEXT (1856.567, “$ #, ## 0.00”)

Nhận dữ liệu tiền tệ với dấu phân cách phần nghìn ở 2 chữ số thập phân, ví dụ: 1.856,57 đô la. Excel sẽ chuyển giá trị thành 2 chữ số thập phân.

= TEXT (HAUT (), “MM / DD / JJ”)

Lấy dữ liệu ngày bạn nhập hàm này trong Excel (theo ngày và giờ trên máy tính của bạn) ở định dạng DD / MM / JJ, ví dụ: 11/06/21

= TEXT (HAUT (), “DDDD”)

Lấy dữ liệu là ngày trong tuần, ví dụ: nếu bạn nhập hàm trong Excel vào ngày và giờ trên máy tính của bạn là Thứ Sáu, ngày 11 tháng 6 năm 2021, thì hàm sẽ được trả về Thứ Sáu (Friday).

= TEXT (NOW (), “H: MM AM / PM”)

Lấy múi giờ hiện tại, ví dụ CHỈ 5:28

= TEXT (0,365, “0,0%”)

Dữ liệu phần trăm đã nhận, ví dụ: 36,5%

= TEXT (4.34, “#? /?”)

Lấy dữ liệu phe, ví dụ: 13/3

= TRIM (TEXT (0,34, “#? /?”))

Lấy dữ liệu phân số, ví dụ 1/3. Phân số này sử dụng hàm TRIM để xóa các vị trí hàng đầu có giá trị thập phân.

= TEXT (18500000, “0,00E + 00”)

Lấy dữ liệu có ký hiệu khoa học: 1.85E + 07

= TEXT (122563, “0000000”)

Thêm số lượng các số không chính (0), ví dụ: 0122563

= TEXT (165233, “## 0 ° 00 ’00’ ‘”)

Tùy chỉnh – Vĩ độ / Kinh độ (Địa lý)

3Một số ví dụ về TEXT .Function

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng phổ biến của hàm TEXT để bạn tham khảo:

Kết nối văn bản với số hoặc ngày tháng

Ví dụ 1: Thêm định dạng số vào một chuỗi văn bản

Ví dụ: mục tiêu của bạn là tính tổng số tiền mà khách hàng phải trả (tổng cộng) bằng cách sử dụng dữ liệu trên.

Bảng dữ liệu sẽ được xử lý

Công thức để thu được kết quả là:

Tổng số tiền = Đơn giá x Số lượng x% còn lại sau chiết khấu (ở đây sẽ giảm 1 -%)

Vì vậy, nếu bạn đang thực hiện một phép tính đơn giản, bạn chỉ cần nhập công thức: = A2 * B2 * (1-C2). Kết quả mà bạn trả về sẽ là một số 156,8.

Tuy nhiên, bạn không hài lòng với kết quả trả về chỉ là một con số, không có đơn vị, không có định dạng đẹp, không có chú thích trộn lẫn các con số, gây nhầm lẫn, khó khăn.

Xem Thêm  Cách thống kê tin nhắn Facebook xem ai nhắn tin với bạn nhiều nhất | 25h.vn

Đặc biệt, để làm cho dữ liệu dễ xem hơn, bạn muốn giải thích về “Về tiền: “trước giá; bạn cũng muốn giá có ký hiệu tiền tệ, dấu phân cách hàng nghìn và hai chữ số thập phân.

Bây giờ chức năng TEXT sẽ giúp bạn. Bạn có thể thực hiện việc này bằng 1 trong 2 cách:

Phương pháp 1: Vẽ chuỗi bằng cách sử dụng hàm TEXT với ký hiệu. Bạn nhập:

= “Tổng:” & TEXT (A2 * B2 * (1-C2), “$ ###, ###. 00”)

Vẽ chuỗi bằng cách sử dụng hàm TEXT với ký hiệu

Phương pháp 2: Nối một chuỗi ký tự bằng cách sử dụng hàm TEXT bằng hàm CONCATENATE.

Cú pháp của CONCATENATE như sau:

= CONCATENATE (Text1, Text2, …).

Làm dran Chữ là một chuỗi văn bản, tham chiếu ô hoặc giá trị trong một công thức.

Vì vậy, với ví dụ trên, bạn sẽ thấy:

= CONCATENATE (“Tổng cộng:”, TEXT (A2 * B2 * (1-C2), “$ ###, ###. 00”))

Nối chuỗi với hàm TEXT bằng hàm CONCATENATE

Ví dụ 2: Kết hợp văn bản và ngày

Hãy cho chúng tôi biết rằng bạn có một bảng dữ liệu và bạn muốn thêm một dòng nhận xét “Ngày tạo Ngày: “và muốn ngày được hiển thị theo thứ tự: ngày, tháng, năm (ví dụ: 08/08/2021)

Bạn có thể lồng hàm TODAY trong công thức của hàm TEXT và khai báo mã định dạng “dd / mm / yyyy” để trả về kết quả bạn muốn.

Phương pháp 1: Bạn sử dụng ký hiệu để kết nối các chuỗi với hàm TEXT:

= Ngày khởi tạo: “& TEXT (TODAY (),” dd / mm / yyyy “)

Kết hợp văn bản và ngày tháng với ký hiệu để kết nối các chuỗi với TEXT .Function

Phương pháp 2: Bạn sử dụng hàm TEXT kết hợp với CONCATENATE:

= CONCATENATE (“Ngày Khởi tạo Ngày:”, TEXT (TODAY (), “dd / mm / yyyy”))

Kết hợp văn bản và ngày tháng với hàm TEXT kết hợp CONCATENATE

Thêm số 0 vào đầu mỗi dãy số

Ví dụ 1: Thêm các số không vào trước mỗi số trong một cột

Bạn có thể sử dụng hàm TEXT để thêm các số không vào trước các số trong một cột. Các số không này phải tương ứng với các đơn vị số được hiển thị.

Ghi chú: Dữ liệu trả về của hàm TEXT là Chuỗi văn bảnBạn không thể sử dụng dữ liệu này để thực hiện các phép tính trong Excel nữa.

Thêm số 0 vào đầu mỗi dãy số

Ví dụ 2: Thêm số 0 trước khi dữ liệu số điện thoại bị Excel xóa, số 0 đầu tiên bị mất

Phương pháp này thường được áp dụng khi thu thập một bảng dữ liệu số điện thoại, nhưng bị mất số 0 đầu tiên (Excel hiểu rằng số điện thoại là một dãy ký tự số thông thường nên sẽ loại bỏ số 0 thừa).

Xem Thêm  Cách copy và di chuyển giữa các Sheets trong Excel đơn giản nhất | 25h.vn

Ghi chú: Phương pháp này chỉ hoạt động nếu số lượng chữ số trong số điện thoại của tất cả các ô dữ liệu đều giống nhau (ví dụ: dữ liệu dữ liệu của bạn chỉ chứa các số điện thoại 10 chữ số).

Thêm số 0 trước khi dữ liệu số điện thoại bị Excel xóa, số 0 đầu tiên bị mất

Chuyển đổi giá trị thành số điện thoại ở định dạng

Hàm TEXT trong Excel cho phép bạn sử dụng dấu gạch ngang (-) và dấu ngoặc đơn () trong mã định dạng để tạo các nét văn bản được định dạng phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Đối với số điện thoại có chứa mã vùng, bạn có thể sử dụng mã định dạng như hình dưới đây để đặt định dạng số điện thoại: (123) 456-7890.

Chuyển đổi giá trị thành một số điện thoại ở một định dạng cụ thể

Ngoài ra, bạn có thể đổi số điện thoại 335263321 (tại ô C2) thành 0335 263 321 để phù hợp với cách nhìn của người Việt bằng cách nối số “0” với hàm TEXT:

= “0” & ​​TEXT (C2, “### ### ###”)

Ở đây bạn có thể sử dụng dấu cách để phân tách các nhóm số.

Thêm số 0 trước khi dữ liệu số điện thoại bị Excel xóa, số 0 đầu tiên bị mất

4Lỗi chức năng TEXT

Khi làm việc với hàm TEXT, bạn có thể gặp một số lỗi sau:

#NAME Feeler?

Đất: Người dùng không sử dụng dấu ngoặc kép (“”) trong mã định dạng.

Ví dụ: nếu công thức = TEXT (D2, mm / dd / yy) là một công thức sai, thì hàm trả về lỗi #NAME?

Làm thế nào để khắc phục: Thêm dấu ngoặc kép vào mã định dạng: = TEXT (D2, “mm / dd / yyyy”)

#NAME Feeler?

Bộ cảm nhận cú pháp

Nguyên nhân 1: Bạn nhập sai cú pháp hoặc nếu bạn sao chép công thức từ nguồn khác, dấu ngoặc kép (“) sẽ được định dạng không chính xác, do đó Excel sẽ không thể thực hiện lệnh. Hàm sẽ báo lỗi công thức (Có vấn đề với công thức này).

Bộ cảm nhận cú pháp

Làm thế nào để khắc phục: Xóa các dấu ngoặc kép cũ trong công thức và nhập lại chúng theo cách thủ công.

Khắc phục bằng cách xóa các dấu ngoặc kép cũ trong công thức và nhập lại chúng

– Nguyên nhân 2: Do sự khác biệt trong cài đặt phần mềm Excel giữa các quốc gia

Một số quốc gia đã thiết lập phần mềm Excel để tối ưu hóa việc sử dụng cho công việc bằng ngôn ngữ của quốc gia đó, điển hình là Đức.

Ví dụ: trong trường hợp sử dụng Excel ở Đức, thay vì nhập công thức = TEXT (A1, “mm / dd / yy”), người dùng phiên bản Excel tiếng Đức nên nhập “t” thay vì “d”. “j” thay vì “y”. Do đó, công thức trên được thay thế bằng = TEXT (A1; “mm / tt / yy”).

Làm thế nào để khắc phục: Bạn có thể học cách khai báo cú pháp hàm theo cài đặt trong phiên bản Excel bạn đang sử dụng hoặc thay đổi sang phiên bản Excel khác gần với ngôn ngữ bạn đang sử dụng.

Trên đây là hướng dẫn về chức năng TEXT. ze benotzen và Excel chuyển đổi dữ liệu số thành chuỗi văn bản và định dạng như mong muốn. Hy vọng bài viết này giúp ích cho các bạn trong việc thao tác trên dữ liệu Excel để tăng hiệu quả công việc!