Định dạng ngày, tháng và năm là một trong những thao tác phổ biến nhất trong Excel. Để tối ưu thời gian làm việc, hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết cách định dạng ngày tháng trong Excel dễ dàng và đơn giản.

Ví dụ trong bài được thực hiện trên phiên bản Microsoft Excel 365Bạn có thể áp dụng tương tự cho các phiên bản Excel khác, chẳng hạn như: 2007, 2010, 2013, 2016 bên trong 2017.

Đầu tiên Định dạng ngày, tháng, năm với ngày ngắn

Để nhập ngày, tháng, năm với định dạng Ngày ngắn, trước tiên hãy chọn các ô để nhập ngày, tháng, năm. Trên thanh công cụ, đi tới Ở nhà và chọn định dạng từ phần Con số.

chọn ô để nhập> Trang chủ> Số.” phong cách =”chiều rộng: 730px;  chiều cao: 402px;” tiêu đề =”Đầu tiên, bạn chọn các ô mà bạn cần nhập ngày.  Trên thanh công cụ, chuyển đến Trang chủ và chọn định dạng từ phần Số.” lớp học =”lười biếng” src =”https://cdn.tgdd.vn/Files/2021/07/24/1370591/huong-dan-nhap-ngay-nam-thang-trong-excel-12.jpg”/></p>
<div style=