Hàm RIGHT là một trong những hàm phổ biến được sử dụng để cắt các ký tự thực trong Excel. Mời các bạn tìm hiểu chi tiết cách sử dụng tính năng này và cách khắc phục các lỗi thường gặp trong bài viết sau nhé!

Ví dụ trong bài được thực hiện trên phiên bản Excel 2016. Bạn có thể áp dụng tương tự cho các phiên bản Excel khác như: 2007, 2010, 2013, 2017 và Microsoft Excel 365.

Đầu tiênRIGHT. Chức năng

RIGHT. Chức năng Trả lại các ký tự trong một chuỗi Số lượng ký tự mà bạn chỉ định, bắt đầu từ ký tự cuối cùng trong chuỗi và trích xuất từ ​​phải sang trái.

Cú pháp:

= RIGHT (văn bản, num_chars)

Làm dran:

Chữ: Chuỗi văn bản hoặc tham chiếu ô có chứa các ký tự bạn muốn trích xuất.

Number_chars: Số ký tự bạn muốn hàm RIGHT giải nén.

  • Num_chars phải lớn hơn hoặc bằng không.
  • Nếu Num_chars lớn hơn độ dài của văn bản, hàm RIGHT trả về toàn bộ văn bản.
  • Nếu Num_chars bị bỏ qua, Excel sẽ mặc định là 1.
Xem Thêm  Cách chọn mua tủ quần áo thông minh, mẫu mã đẹp cho gia đình | 25h.vn

Ví dụ: Sử dụng hàm RIGHT để lấy 4 ký tự ở bên phải ô B2 và 3 ký tự ở bên phải ô B3.

Sử dụng hàm RIGHT để lấy 4 ký tự từ bên phải

Sử dụng hàm RIGHT để lấy 3 ký tự từ bên phải

2Hàm RIGHTB

Hàm RIGHTB hoạt động tương tự như hàm RIGHT, ngoại trừ việc nó đọc các ký tự trong một chuỗi Số byte mà bạn chỉ định.

Tiếng Việt và tiếng Anh là hai ngôn ngữ sử dụng Bộ ký tự byte đơn (SBCS) nên nếu bạn sử dụng hàm RIGHTB cho hai ngôn ngữ này thì hàm tương tự như hàm RIGHT vì 1 ký tự = 1 byte.

Tiếng Nhật, tiếng Trung (Giản thể), tiếng Trung (Phồn thể) và tiếng Hàn là những ngôn ngữ sử dụng Bộ ký tự byte kép (DBCS). Hàm RIGHTB thường được sử dụng cho các ngôn ngữ này.

Cú pháp:

= RIGHTB (văn bản, num_byte)

Làm dran:

Chữ: Chuỗi văn bản hoặc tham chiếu ô có chứa các ký tự bạn muốn trích xuất.

Number_byte: Số ký tự bạn muốn hàm RIGHTB trích xuất dựa trên byte.

  • Num_byte phải lớn hơn hoặc bằng không.
  • Nếu Num_bytes lớn hơn độ dài của văn bản, hàm RIGHTB trả về toàn bộ văn bản.
  • Nếu Num_bytes bị bỏ qua, Excel sẽ mặc định là 1.

3Một số lỗi thường gặp của hàm RIGHT .Function

Người cảm nhận 1: Nếu có khoảng trắng trong chuỗi văn bản hoặc tham chiếu ô của bạn (do dữ liệu được sao chép từ ứng dụng khác qua Excel), hàm RIGHT sẽ trả về kết quả bị thiếu.

Ví dụ dưới đây, chúng tôi sử dụng hàm RIGHT để lấy 4 ký tự cuối cùng nhưng chỉ có 3.

Xem Thêm  Điện thoại di động BlackBerry KEY 2 LE - Chính hãng giá rẻ | 25h.vn

Hàm RIGHT không trả về đủ ký tự

Điều này là do có một khoảng trắng ở cuối ô B2.

Dung lượng thừa làm cho chức năng RIGHT bị sai

Tại thời điểm này, bạn đang sử dụng Hàm TRIM để thu hẹp những khoảng cách như vậy.

Kết hợp chức năng TRIM để xóa khoảng trống khi sử dụng chức năng RIGHT .F

Người cảm nhận 2: Đáng giá Number_chars ít hơn 0 sẽ làm cho nó xuất hiện # N / A Feeler. Bạn kiểm tra lại công thức để khắc phục.

Lỗi # N / A khi sử dụng hàm RIGHT .F

Người cảm nhận 3: Bạn dùng RIGHT. Chức năng để nhận giá trị năm (thường là 4 chữ số cuối cùng) trong khi tham chiếu ô được định dạng là ngày.

Sử dụng hàm RIGHT để nhận giá trị hàng năm

Đất: Excel tính toán ngày tháng ở dạng số, với ngày 1 tháng 1 năm 1900 tương ứng với 1, ngày 2 tháng 1 năm 1900 tương ứng với 2, … và ngày 1 tháng 1 năm 2021 tương ứng với số 44197. Bạn sử dụng hàm RIGHT để lấy ngày, Excel sẽ trả về các số cuối cùng ở dạng số của ngày đó.

Trong trường hợp này, hãy sử dụng hàm YEAR để nhận giá trị.

Sử dụng hàm YEAR thay vì hàm RIGHT nếu bạn cần lấy giá trị hàng năm

4Chức năng RIGHT với các chức năng khác

Sự kết hợp của các chức năng RIGHT, LEN, SEARCH

Trong một số trường hợp dữ liệu của bạn thay đổi dẫn đến khó xác định Num_chars lấy giá trị, lúc này bạn nên kết hợp với hàm SEARCH và hàm LEN.

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta có thể sử dụng hàm RIGHT để lấy tên của người chơi, nhưng do độ dài tên khác nhau nên Num_chars sẽ khác nhau. Theo nguyên tắc chung, họ và tên được phân tách bằng dấu cách.

Sử dụng chức năng RIGHT để lấy tên của những người chơi

Đầu tiên bạn sử dụng chức năng TÌM KIẾM để xác định vị trí của cột. Vị trí của khoảng trống trong các ô B2, B3, B4 là 6,10,7.

Xem Thêm  Điện thoại Masstel Play 50 pin siêu trâu, giá siêu rẻ | 25h.vn

Sử dụng hàm TÌM KIẾM để xác định vị trí của cột

Tiếp theo, sử dụng hàm LEN để xác định tổng số ký tự. Tổng số ký tự trong các ô B2, B3, B4 là 10,17,12.

Sử dụng hàm LEN để xác định tổng số ký tự

Vì vậy, bạn lấy giá trị của hàm LEN trừ đi giá trị của hàm TÌM KIẾM để được số ký tự trong họ của người chơi hoặc giá trị của Num_chars. Cuối cùng bạn lồng 2 hàm trên vào hàm RIGHT là xong.

Kết hợp các chức năng RIGHT, LEN và SEARCH

Kết hợp hai hàm RIGHT và VALUE

Khi bạn lấy số từ chuỗi dữ liệu, hàm RIGHT trả về kết quả có định dạng văn bản, vì vậy bạn không cố gắng sử dụng nó trong công thức tính toán.

Hàm RIGHT trả về kết quả được định dạng dưới dạng văn bản thay vì số

Để xử lý tình huống này, hãy tích hợp hàm VALUE để dữ liệu có thể chuyển thành số.

Chuyển đổi kết quả của hàm RIGHT thành một số bằng cách sử dụng VALUE.  Hàm số

Kết hợp hai chức năng RIGHT và LEN

Bạn có thể sử dụng hàm RIGHT kết hợp với hàm LEN trong một số trường hợp như ví dụ bên dưới, trong đó chúng ta cần lấy các giá trị sau dấu “-“.

Sử dụng hàm RIGHT kết hợp với hàm LEN .F

Bạn sử dụng hàm LEN để xác định tổng số ký tự, sau đó trừ 5 (là tổng số ký tự của biểu thức “2021- is”) để có số ký tự sau “-“.

Sử dụng hàm LEN để xác định tổng số ký tự và trừ số ký tự trước đó

Cuối cùng bạn lồng hàm LEN ở trên với hàm RIGHT là xong.

Sự kết hợp của hàm RIGHT và hàm LEN .F

Trên đây là bài viết chia sẻ cách sử dụng hàm RIGHT, RIGHTB để cắt ký tự bên phải văn bản trong Excel. Mong thông tin này đã giúp bạn sử dụng tính năng này một cách hiệu quả cho công việc của bạn.